Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำสำหรับ ผู้ป่วย4โรคนี้ รับย าร้านขายย าได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจะเริ่ม 1ตุลาคม 62 นี้เลย

แนะนำสำหรับ ผู้ป่วย4โรคนี้ รับย าร้านขายย าได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจะเริ่ม 1ตุลาคม 62 นี้เลย

แนะนำเลยสำหรับ ผู้ป่วย 4 โ ร ค เบาหวาน ความดัน หอบหืดและจิตเวช รับ ย า ร้านขายยาตามใบสั่งแพทย์ลดความแออัด ในโรงพยาบาล นำร่องโรงพยาบาล 50แห่ง 500ร้านขาย ย า คุณภาพ คาดเริ่มได้ใน 1ตุลาคม 62นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ประชุมคณธกรรมการนโยบายและยุทธศาตร์ สปสช. วาระพิเศษ เมื้อวันที่ 15ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหา หรือถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดเวลาเข้ารับบริการของ ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยการจัดการรับ ย า ที่ร้านขาย ย า คุณภาพ

การดำเนินการได้ออกแบบไว้ 3ทางเลือกคือ

1 โดยนำยาไปสำรองไว้ที่ ร้านย าคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านขายย าเป็นผู้จัดย า ตามใบสั่งแพทย์ เสมือนเป็นห้องจ่ายย าย่อยของ รพ. ที่ต้องมีระบบจัดการคลังย าด้วย

2 ทางโรงพยาบาลเป็นผู้จัดย าและส่งย าไปที่ร้านยาคุณภาพ เพื่อจ่ายย า ให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ รพ.ศิริราชดำเนินการ อยู๋ในปัจจุบัน สามารถลด ความแอดอัดใน รพ.ได้

3 ร้าน ย า คุณภาพเป็นผู้จัดซื้อ ย าและสำรองย าในการจ่ายย าให้กับผู้ป่วยเอง โดย รพ. เป็นผู้ตามจ่ายค่าย า ให้ร้านย า คุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการ จะมีการดูแลค่าใช้จ่ายบริหาร จัดการของโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายของร้านย าคุณภาพในการจัดส่งย าให้กับผู้ป่วยที่จะจัดเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับนโยบายนี้ ไม่บังคับให้ ทุกโรงพยาบาลและผู้ป่วยต้องทำ เพราะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ได้กระจายให้ผู้ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง รับ ย าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)อยู่แล้ว ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของ ผู้ป่วยและโรงพยาบาลเอง ว่าจะเลือกแบบใด จะรับย าที่ร้านขายย าที่โรงพยาบลเหมือนเดิม

ขอบคุณที่มาจาก : tubesmile