Home โพสต์สาระความรู้ อยากจะแนะนำ หากท่านมีหนี้พ้นล้นตัวให้ลองขอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะช่วยปลดหนี้ถ้าสวดบทจะดีขึ้น

อยากจะแนะนำ หากท่านมีหนี้พ้นล้นตัวให้ลองขอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะช่วยปลดหนี้ถ้าสวดบทจะดีขึ้น

วันนี้เราอยากแนะนำหากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ต้องขอ “สมเด็จ พ ระเจ้า ตากสินมหาราช”

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงฟองสบู่ แ ต กเมื่อปี2540

เ พ ร าะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการ เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพ ระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถ ช่วยเหลือ ในเรื่องของหนี้สินได้

เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจี น จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โ ด ยสมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้ เอกราชจากพม่ า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากช นชาวไทย ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พ ระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไป

ตลอดมาด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพ ระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าขาย

น อ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน 

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

2 น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ

3 ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พ ระองค์

4 โปรดเสียง ประทัด และเสียงปื น

5 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

6 พ ระกระยาหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7 ผลไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วหมูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่อง สักการะ… โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่ อ ย่ า ลื ม แ ช ร์ แ บ่ ง ปั น ธรรม ท า น ใ ห้ ผู้อื่นด้วยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *