Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำส ว ด ม น ต์ บ่อยจนให้กลายเป็นนิสัยทุกวัน ชีวิตจะเปลี่ยนไปดีขึ้น

แนะนำส ว ด ม น ต์ บ่อยจนให้กลายเป็นนิสัยทุกวัน ชีวิตจะเปลี่ยนไปดีขึ้น

แนะนำว่าผู้ใดที่ ส ว ด ม น ต์ จนกลายเป็น นิสัยประจำวัน

บุญจะรักษ าเท วดา จะคุ้มครองท่าน

ชีวิตจะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

มันเป็นเรื่องที่ น่าอัศจรรย์ใจมาก

เรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่คนที่ส ว ด ม นต์ เป็นประจำ

จะรู้ได้ด้วยตัวเอ ง แม้ไม่ต้องมีใครบอก เป็นปัจจังตัง

เมื่อเรา ส ว ด จนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเช้า เย็น หรือก่อนนอน

จิ ตว่างเมื่อใดก็ ส ว ด แบบสั้นๆ

จิ ตจะได้รับพลังแห่งบุญ ตลอดเวลา

เวลามีอะไรเข้ามากระท บจิตก็รับมือได้ โดยง่ายดาย

จิตคิดในทางดี ทางบุญตลอดเวลา

ทำอะไรจะสำเร็จ โดยง่าย

มีบุญ เป็นแรงส่งตลอดเวลา

ที่บอกว่า ” บุ ญ รั ก ษ า “

เท วดาคุ้มครอง คนที่ ส ว ด ม นต์คงรู้ดีว่า

เหมือนมีคนคอยช่วยเหลือ เราตลอดเวลา

บางครั้ง เจอวิกฤต จนเกือบเหมือน มื ดแปดด้าน

แต่ทำไมผ่านมาได้

บางครั้งเจอสิ่งดีๆ ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้

หรือทำสำเร็จ เป็น ก ร ร มดี ของเราที่มาส่งผล

ให้มีตัวช่วยที่หนุนนำ ช่วยอีกทาง

เรียกว่า เท วดาคุ้มครอง นั่นเอง

ในชีวิตของคนที่ ส ว ด ม น ต์บ่อยๆ ส วดจนเป็นกิจวัตร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ใครๆก็ทำได้ ไม่มีทาง ต ก อั บ แน่นอน ถึงจะมีภัย บุญย่อมรักษ า เท วดาย่อมคุ้มครอง

ขอบคุณบทความดีๆ จาก : ธ ธรรมรักษ์