Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำ12 ปีเกิดกับ ด ว งคู่สมพงษ์ ปีใดอยู่ด้วยกันยิ่งหนุนนำโชค หรือจะปีไหนอยู่แล้วทะ เ ล าะมีแต่เรื่องไ ม่ดี

แนะนำ12 ปีเกิดกับ ด ว งคู่สมพงษ์ ปีใดอยู่ด้วยกันยิ่งหนุนนำโชค หรือจะปีไหนอยู่แล้วทะ เ ล าะมีแต่เรื่องไ ม่ดี

แ นะ นำ 12ปีเกิด ด ว ง คู่สมพงษ์เกิดปีใดยิ่งอยู่ยิ่งทะเล าะกัน ปีใดยิ่งคบกันยิ่งทำให้รวยหนุนเสริม ด วงชะตาซึ่งกันในตำราดูคู่ของชาวจี นได้ บันทึกไว้ว่า คู่นักษัตร ที่ด วงสมพงษ์กัน เมื่อได้แต่งงานกัน จะช่วยเสริมด วงหนุนนำให้ชีวิตดี ในแต่ละด้านไปกันเลย

1 คนเกิดที่ปีชวด

ในตามนักกษัตร จี น กล่าวว่า ปีชวด หากินเก่ง ปา กจั ด มั่งมี ขึ้นอยู่ กด วง

ปีเสริมด ว ง

จะแต่งงาน จะหุ้นส่วนจะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นคือ 1 ปีฉลู (วัว) เสริมด วงเงิน 2 ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด 3 ปีวอก (ลิง) เสริมความสุข

ปีที่ห้า มหรือชงกันคือ

ปีมะเมียหรือม้า จะทำให้ทะเล าะกันมากมาย เนื่องจากความคิด ไม่ลงกัน ควรแ ก้ด้วยการ หาวัวขา วคู่ มาตั้งทางทิศใต้ แก้ภั ยพา ลได้ และทำบุญ กล้วย ส้มคู่ ดอกรัก มาถวายพระที่บ้าน และ พระประธานในโบสถ์ แก้เคล็ ด แผ่เมตตาให้คนรัก

ปีชวดตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กศึกษาเล่าเรียน ภายหน้าได้เป็นใหญ่ ต่อไปจะร่ำรวย ยกเว้นมีวิบากกรร มเยอะ ควรมั่นมุ่งศึกษา หาความรู้จะดีขึ้น ชีวิตต่อไป จะมีความสุข ร่ำรวย

เกิดวันอังคาร ต กลำบาก ช่วงต้นชีวิต หากินเหนื่อย แต่ต่อไปพบผู้อุปถัมภ์ พ้นทุกข์กลางคน ยามแก่ ได้ดี

เกิดวันพุธ ต กมิดี ทำบุญคนไม่ขึ้น เหนื่อยยาก ต้องหมั่น ทำบุญกระเบื้อง ชีวิตจึงจะดีขึ้น มักอ าภัพ ควรหมั่น พบผู้รู้ชีวิตจะสว่าง

เกิดวันพฤหัส ต กมีบุญ จะทำสิ่งใดมีเทพไทช่วย หมั่นอธิฐานต่อไป จะมั่งมีร่ำรวยบริบูรณ์ ชะตาสมบูรณ์ ต่อไปจะมั่งมี

เกิดวันศุกร์ ต กเป็นเซียน บริวารมาก มีผู้ลายล้อม พร้อมสมานทุกสิ่ง ดีพร้อม ด วงดี มีพร้อม ด้วยบุญญา

เกิดวันเสาร์ ต กที่ดี ทุกสิ่งมี อำนาจมา จะได้ข้าทา ส ต่อไปเป็นใหญ่

เกิดวันอาทิตย์ ต กพึ่งตนเอง ใช้เงินเก่ง ควรเก็บเงินให้อยู่ และ เสริมด้านวิริยะ จะทำให้เป็นที่ พึ่งของคนทั่วไปได้

 

2 คนที่เกิดปีเถาะ

โดยตามนักษัตร จี น กล่าวว่า ปีเถาะใ จค อ กล้าหาญ รักสงบ ล้วนหาเงิน ให้ครอบครัว

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะหุ้นส่วนธุรกิจ จะเสริมด วง คือ คนปี 1 ปีมะแม (แพะ) เสริมความสุข 2 ปีกุน (หมู) เสริมการเงิน 3 ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด

ปีที่ห้า ม ชงกันคือ

ปีระกา (ไก่) จะทำให้ยุ่งเหยิง ตีกั น ไม่เข้าใ จกัน วุ่ นวา ย

ควรแก้ ด้วยการประดับ กระดาษทอง รูปเจ้าแม่กวนอิม ไว้ทางทิศตะวันต ก แก้เรื่องเล วร้า ยให้ดีขึ้น และทำบุญ โดยถวายสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรร มนายเว รให้ได้รับ และ เปิดให้สมหวัง ด้านชีวิตคู่

ปีเถาะตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ มีผู้อุปถัมภ์ มากมาย ทำอะไรสำเร็จ ภายหน้าได้ดี

เกิดวันอังคาร มังกรคู่ ต้องระวังสุ ขภาพ ภายหลัง จึงได้อำนาจ

เกิดวันพุธ นิสัยเอาอะไร ต้องเอาให้ได้ ขี้น้อยใ จ ปรับตัวเก่ง ภายหลัง ทุ กข์ยาก ก่อนจึงได้ดี

เกิดวันพฤหัส นิสัยหวั่นไหว การตัดสินใ จรว นเร แต่ปัญญาดี หามีผู้รู้ ช่วยเหลือ ภายหลังได้ดี

เกิดวันศุกร์ สำเร็จเป็นเซีย น มีปัญญา เป็นเลิศ เข้าสังคมเก่ง ภายหลังได้ เป็นใหญ่กว่าทุกคน

เกิดวันเสาร์ ต กบารมี ได้ปกครองคน พรั่งพร้อม บริวาร ภายหน้า ได้นำคน

เกิดวันอาทิตย์ มีความขยัน สร้างตัว ต่อสู้ชีวิ ต ต่อไปพบ ความสำเร็จได้

 

3 คนที่เกิดปีขาล

ปีที่เสริมด วง

อยู่ด้วยแล้วรวย จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะขอความ ช่วยเหลือ จะเสริมด วง คือคนปี 1 ปีมะเมีย (ม้า) เสริมการเงิน 2 ปีจอ (สุนัข) เสริมความคิด 3 ปีกุน (หมู) เสริมร่ำรวย

ปีที่ห้า ม ชงกัน

ปีวอกหรือลิง อยู่กันทำงานด้วยกัน จะทำให้วุ่นวาย ไม่ลงรอ ยกัน

ควรแก้ ด้วยการ ประดับรูป ต้นไผ่เงิน ความร่มเย็นจะเกิด และ ทำบุญ ด้วยอักษรจี นมงคล ส้ม ขนุน 2 ผล จะแก้เคล็ ดได้

ปีขาลตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กต่ อสู้ ต้องดิ้นรน พบความเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง แต่ต่อไปเอาชนะอุปสรรค เป็นยอดคน อีกไม่นาน เป็นใหญ่

เกิดวันอังคาร ต กทำเงิน ปัญญาเลิศ จิตใ จเด็ ดเดี่ยว กล้าติดสินใ จ โ มโ หฉุ นเฉียว ภายหลังได้ดี

เกิดวันพุธ ต กตะบะเดช ราชอำนา จมากมาย ใ จบุญสุนทาน มักได้บุญมา เพราะกุศลตน

เกิดวันพฤหัส ต กอำนาจราชศักดิ์ มีปัญญา มีวาสนา พรักพร้อมบริวาร ต่อไปได้ เป็นใหญ่นักแล

เกิดวันศุกร์ ต กทำบุญ ต้องหมั่น ทำบุญ จะได้สมหวังดัง จิตเจตนา

เกิดวันเสาร์ ต กราชสีห์ มีวาจาเป็นเลิศ เทพปกปักษ์ ภายหน้าร่ำรวย

เกิดวันอาทิตย์ ต กต้องทำกิน บนแรงตนเอง ทำคุณเขาไป เหมือนไ ฟต กน้ำ หากไปไกลที่ ได้ดีนักแล

ข้อคิด ปีขาล มีผู้ปกปักษ์ พิทั กษ์รอบกาย และต้องโปรดสัตว์ ตามปัญญัติฟ้า ต่อไป ภายหน้า เป็นที่พึงแล

 

4 คนที่เกิดปีมะโรง

โดยตามนักษัตรจี น กล่าวว่า ปีมะโรง ปีงูใหญ่ มากมีบริวาร จิตใ จห้า วหาญ ภายหลังได้ดี

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะร่วมธุรกิจ จะคบค้า ล้วนเสริมกัน คือปี 1 ปีมะโรง  ปีมะเส็ง เสริมการเงิน  ปีชวด (หนู) เสริมความคิด 3 ปีวอก (ลิง) เสริมความรู้ซึ่งกันและกัน 4 ปีระกา (ไก่) เสริมการเงิน

ปีที่ห้า ม ชงกัน

ปีจอ หรือ(สุนัข) จะทำให้พูดกันไม่รู้เรื่อง ทิ ฐิ เข้ากันยากได้ หรือไปทำบุญ ขอพร วัดชนะสงคราม จะชนะศัต รูหมู่มา ร อุปสรรคทั้งหลายได้ ไปขอพรวันเกิด ตนเองข้างขึ้น 1-15 ค่ำ จะทำให้ คลายทุ กข์ได้

ปีมะโรงตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ใ จคอ ลอกแล็ก ไม่แน่นอน เวลาดีดี ใ จหาย เวลาร้า ยใ จร้อน น่าดู โมโหง่าย ควรใ จเย็น ๆ ต่อไปได้ดี

เกิดวันอังคาร ใ จร้อนดุ จนาค ตัดสินรวดเร็วหากไม่ยั้ ง คิดชีวิตมลาย ควรตั้งสติ ชีวิตนำพา จึงได้เป็นใหญ่

เกิดวันพุธ เป็นคนชอบ วางแผน คิดการใหญ่ แต่ใ จไม่กล้า หากได้ผู้รู้ ต่อไปดีไซร้ คนต้องกราบไหว้

เกิดวันพฤหัส ต กปัญญา เพื่อนฝูงมากมี ต่อไปจึงดี เพราะเพื่อนฝูงตน

เกิดวันศุกร์ เชื่อมั่น ตนเองสูง ไม่ยอมฟังใคร เอาใ จเป็นใหญ่ ต่อไปล้ มลุ ก ไม่เหมือนใคร

เกิดวันเสาร์ เป็นคนใ จกว้าง คบได้ทุกระดับ แต่อย่ า วางใ จเพื่อน มักเจอไม่จริงใ จ นิสัยผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ

เกิดวันอาทิตย์ เมื่อเย าว์วั ย พบอุปสรร คต้องฝ่ าฟั น ทุกข์เรื่องครอบครัว ล้ มลุ กหลายครั้ง ภายหลังได้ดี ได้เป็นใหญ่

ความคิดลึกซึ้ง ต่อไปเจอ ผู้อุปถัมภ์ได้ดี

 

5 คนที่เกิดปีมะเส็ง

โดยตามนักกษัตร จี นกล่าวว่า ปีมะเส็ง ชีวิตมีไหวพริบ ชอบจินตนาการ หาสิ่งใหม่ ๆ (ขึ้นอยู่กับด วง)

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา ล้วนเสริมกัน คือปี 1 ปีฉลู (วัว) เสริมเงิน 2 ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข 3 ปีจอ (หมา) เสริมความคิด

ปีที่ห้า ม ชงกัน

คือ (หมู) จะทำให้มีปากเสีย งกัน ไม่ยอมกัน ทำให้ชีวิตล้ มเหล ว ต้องแก้ด้วยการ หาแจกันแด ง ดอกไม้ชมพู ไว้ทางทิศใต้ และไปทำบุญบ้าน การทำบุญบ้านอุทิศ ให้เจ้ากรร มนายเวร วิญญา ณเด็ ก วิญญา ณบรรพบุรุ ษ วิญญา ณเจ้าที่ เจ้าทาง ให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข จะทำให้ครอบครัว ร่มเย็นขึ้น

ปีมะเส็ง ตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กเศรษฐี จะมีผู้อุปถัมภ์ จะมีความสุข หากทุ กข์ เรื่องความรัก มีคนช่วยนักแล

เกิดวันอังคาร ต้องต่ อสู้ จึงจะก้าวหน้า ภายภาคหน้าได้ คนช่วย ต้องมุ่งมั่น จึงได้ดี บางทีได้โชคลาภลอย เพราะตนเคย ทำไว้เอย

เกิดวันพุธ อย่าหูเบา การณ์จะเสี ย ควรหนักแน่น ในเหตุผล แล้วทุกอย่าง จึงจะดี

เกิดวันพฤหัส การดำเนินชีวิต ชอบ ใช้ไหวพริบ มีสติปัญญาดี ได้เป็นผู้นำ ต่อไปได้เป็นใหญ่ วาสนาดีนักแล

เกิดวันศุกร์ มีกุศล เก่ามา หนุนนำ ต่อไปมีทรัพย์สมบัติ เป็นที่พึ่ง ของครอบครัว

เกิดวันเสาร์ มีความก้าวหน้า มุ่งมั่นต่องาน อาภั พด้านคู่ แต่งานได้ เป็นใหญ่ต่อไป

เกิดวันอาทิตย์ ต กต้องเหนื่อยใช้สมอ ง พึ่งตนเอง แต่ต่อไปได้ดี เพราะตนเอง

 

6 คนที่เกิดปีมะเมีย

ในตามนักกษัตร จี น กล่าวว่า ปีมะเมีย วิ่งไปข้างหน้า ต่อสู้ชีวิต ล้ มลุ ก คลุ กคลา น ภายหลังได้ดี

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมด วง คือปี 1 ปีขาล (เสือ) เสริมการเงิน 2 ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด 3 ปีจอ (สุนัข) เสริมความรัก

ปีที่ห้า ม ชงกัน

คือ ปีชวด หรือ(หนู) อยู่ด้วยกันมักทะเล าะกัน ขั ดแย้ งกัน ต้องแก้ด้วย ตั้งกิเลน เหยีย บ พระอาทิตย์ จะช่วยคลี่คลาย ปั ญหาต่าง ๆ และ ทำบุญ ด้วยการถวาย ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง คู่พระประธาน จะเสริมด วงคู่

ปีมะเมีย ตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ มีบุญ ต กที่นั่งดี ต่อไปได้เป็นใหญ่

เกิดวันอังคาร ต กเหนื่อยยาก พึ่งตนเอง

เกิดวันพุธ ต กเหนื่อยยาก พึ่งตนเอง

เกิดวันพฤหัส มีเสน่ห์ต่อ คนทั่วไป มักได้ดีเพราะวาจา ภายภาคหน้า อุดมแล

เกิดวันศุกร์ กายใ จ ต้องดิ้ นรน ได้พ้นเมื่อกลางคน

เกิดวันเสาร์ เหนื่อยยาก เพื่อครอบครัว ต้องหาเลี้ยงครอบครัว หมั่นกตัญญู บุญจะส่งเสริมให้ได้ดี

เกิดวันอาทิตย์ ต กอำนาจรา ชศักดิ์ จะมีอำนา จ มีคนยำเกร ง มีอานุภาพมาก คนทั้งหลายนับถือ

 

7 คนที่เกิดปีมะแม

โดยตามนักกษัตร จี นกล่าวว่า ปีมะแม มุ่งมั่นก้าวหน้า แต่บางครา เฉื่อยชา ควรยึดหลัก ขยันจะดี

ปีที่ เสริมด วง

จะแต่งงาน จะทำธุรกิจร่วม หรือจะหุ้นส่วน ล้วนเสริมด วง คือปี 1 ปีเถาะ (กระต่า ย) เชื่อว่าอยู่ด้วยกัน แล้วจะเสริมความคิด 2ปีมะเมีย (ม้า) เชื่อว่าอยู่ด้วยแล้วรวย 3 ปีกุน (หมู) เชื่อว่าอยู่ด้วย เสริมการเงิน

ปีที่ห้า ม หรือ ชงกัน

คือปี ปีฉลู (วัว) มักเป็นศัตรูกัน เนื่องจากอาร มณ์แร งทั้งคู่ ควรหารูปปั้นม้าบิน มาประดั บทางทิศตะวันออก เรื่อ งร้า ยจะกลายเป็นดี และ ควรทำบุญด้วยช้างคู่ถวาย พระพรหมเอราวัณ จะทำให้อยู่คู่กันได้

ปีมะแมตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ มีปัญญา มีบุญเก่า บริวารมากมาย ภายหลังร่ำรวย

เกิดวันอังคาร ทำกิน เหนื่อย หากขยัน จะได้ดี

เกิดวันพุธ ต กเอาตัวรอด ไม่ยอมคน หากคบผู้รู้ ทุกอย่างได้ดี

เกิดวันพฤหัส จะได้เป็นใหญ่ เป็นที่เกรง ของคนทั่วไป

เกิดวันศุกร์ ต กพึ่งตนเอง ได้ดีเพราะตน

เกิดวันเสาร์ ต กสุ ขภาพไม่ดี แต่ การงานดี เป็นที่พึ่งข องผู้อื่น

เกิดวันอาทิตย์ ต กใช้เงินเก่ง ไม่ประหยัด หาเก่งใช้เก่ง ควรประหยัด จึงดีแล

 

8 คนที่เกิดปีวอก

ตามนักกษัตรจี น กล่าวว่า ปีวอก เจรจาดี สิริต กที่ปาก มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมด วง คือคนปี 1 ปีชวด (หนู) เสริมการงาน 2 ปีมะโรง (มังกร) เสริมการเงิน 3 ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมความคิด

ปีที่ห้า มคบ หรือชงกัน

คือ ปีขาล เชื่อว่าทิฐิทั้งคู่ มักมีปา กเสีย ง วุ่ นวา ย

ควรแก้ ด้วยการ เอาแจกันขาว ดอกไม้แดง 9 ดอกไว้ทางทิศใต้ จะทำให้คลายทุ กข์ และ ทำบุญ ด้วยบูชา พระประจำวันเกิดทั้งคู่ เสริมด วงคู่ อธิษฐานให้คลายทุ กข์ จะดีขึ้น

ปีวอกตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กพึ่งตนเอง จะเหนื่อยยาก ต้องพึ่งผู้รู้จึงได้ดี

เกิดวันอังคาร หมดตัว เพราะทุ่ม อย่างเสเพ ล ควรกตัญญูจึงได้ดี

เกิดวันพุธ เฉลียวฉลาด เป็นบัณฑิตเมื่ออดีต จะได้ดีเพราะ ความรู้ตน

เกิดวันพฤหัส ต กปัญญามาก มีวิชาความรู้ มีบารมีญาณ ภายหลังได้ดีเพราะ คนอุปถัมภ์

เกิดวันศุกร์ ต ก บุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่ภายหลัง

เกิดวันเสาร์ มักเสียรู้ เพราะคำพูด ต้องคิดก่อน จึงทำ ภายหลัง จึงได้ดี

เกิดวันอาทิตย์ ต กอำนาจ ต่อไปจะมีย ศ ปรากฏไกล

 

9 คนที่เกิดปี ระ ก า

ในตามนักกษัตรจี น กล่าวว่า ปีระกา ปา กเจรจากล้า แต่พอทำจริง ทำไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับด วง)

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน คบหา หุ้นส่วนธุรกิจ ล้วนเสริมด วง คือปี 1 ปีฉลู (วัว) เสริมการเงิน 2 ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน 3 ปีมะโรง (มังกร) เสริมความรัก

ปีที่ห้า ม หรือชงกัน

คือ ปีเถาะ (ปีกระต่า ย) อยู่ด้วยกันแล้ว ทะเลาะ มีแต่ปัญห า เรื่องอารมณ์ ควรหารูปปั้นนาคราช ไปตั้งทาง ทิศตะวันออก จะทำให้ปัญหาด้านอารมณ์ คลี่คลายได้ และทำบุญไหว้เจ้า แม่กวนอิม ขอพรด้านชีวิตคู่ จะอยู่ร่มเย็นขึ้น

ปีระกาตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต้องพบอุปสรรค หลายครา จึงค่อยดี

เกิดวันอังคาร จิตใ จเข้มแข็ง ได้ดีเพราะเพื่อน เสี ยใ จเพราะเพื่อนต่ อสู้จึงดี

เกิดวันพุธ ต กปัญญาได้ดี เพราะปัญญาตน

เกิดวันพฤหัส มีบุญเก่า ต่อไปมักมีทรัพย์สิน

เกิดวันศุกร์ ต กป่ว ยไ ข้ ควรทำบัตร สุ ขภาพไว้ ภายหลังจะดี

เกิดวันเสาร์ ต้องพึ่งตน ครั้งกลางคนจึงได้ดี

เกิดวันอาทิตย์ ต กบริวารมาก จะได้เป็นใหญ่ กว่าใคร

 

10 คนที่เกิดปีกุน

ในตามนักกษัตรจี น กล่าวว่า ปีกุน ชอบหากิน วิ่งเต้น ใช้ปาก รักบ้าน ต่อไปได้ดี เพราะขนขวาย (อยู่ที่ด วง)

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน จะร่วมทำธุรกิจ จะหุ้นส่วนจะให้ช่วยเหลือ ล้วนเสริมด วง คือปี 1 ปีขาล (เสือ) คบแล้วพารวย หรือมีบุตรเกิดปีนี้จะทำให้พ่อแม่รวยหรือหารูปเสือ มาไว้ที่บ้าน ทางทิศตะวันออก จะเสริมด วง 2 ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมการเงิน 3 ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด

ปีที่ห้าม หรือชงกัน

คือ ปีมะเส็ง (งูเล็ก) อยู่ด้วยกัน แล้ววุ่นวาย ไม่ยอมกัน เป็นศัต รูกัน ควรแก้ด้วยการ มีรูปปลาดอกบัว ติดผนังทางทิศเหนือจะคลายทุ กข์ได้ หรือทำบุญ ปล่อยสัตว์ลงน้ำ และ บูชาพระโพธิสัตว์ กวนอิม จะทำให้ร่มเย็น เป็นสุขขึ้น

ปีกุน ตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ เจ้าความคิด ขี้กังวล ทุกข์ครอบครัว หากใช้ปัญญาจะดีแล

เกิดวันอังคาร ชีวิตมีผู้ช่วย มหาอุดม ต่อไปมั่งมี นักแล

เกิดวันพุธ ต้องดิ้ นร น เป็นทุ กข์ ระวังสุ ขภาพ ต้องใช้ปัญญาชีวิต นำพาพ้นทุกข์เอย

เกิดวันพฤหัส ชีวิตวิ่งเต้น จะเจอผู้อุปถัมภ์ ภายหลังได้ดี

เกิดวันศุกร์ ใช้ปัญญา มุ่งมั่น ขยัน ต่อไปได้ดี

เกิดวันเสาร์ ต่อไปได้เป็นใหญ่ เพราะต กมั่นคง บริวารมาก

เกิดวันอาทิตย์ ชีวิตมี ผู้อุปถัมภ์ ประเสริฐนัก วาสนาดี

11 คนที่เกิดปีจอ

โดยตามนักกษัตรจี น กล่าวว่า ปีจอ ต กฝีมือยอดเยี่ยม เจรจาเป็นเอก เป็นที่พึ่ง ของคนอื่น

ปีที่เสริมด วง

จะแต่งงาน คบค้า ทำธุรกิจ หุ้นส่วน ปีที่เสริมด วง คือปี 1 ปีขาล (เสือ) เสริมการงาน 2 ปีเถาะ (กระต่า ย) เสริมความคิด 3 ปีมะเมีย (ม้า) เสริมความสุข

ปีที่ห้าม หรือชงกัน

คือ ปีมะโรง (มังกร) อยู่ด้วยกัน มักไม่เข้าใ จกัน

ควรแก้ ด้วยการหารูปปั้นเทพความรัก เจ้าแม่กวนอิม พระพิฆเนศ มาตั้งหันไป ทางทิศตะวันออก จะทำให้ความทุ กข์ ร้อนคลายลงไป หรือทำบุญโดยนำเทียนไปให้ เจ้าอาวาสปลุกเส ก ให้รักกัน แล้วมาไว้บนหิ้ง พระจะดีขึ้น

ปีจอตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กมั่งมี ต่อไปมีคนนับถือ

เกิดวันอังคาร ให้คิดรอบคอบ เพราะเชื่อคนงาย จะทำให้เสี ยหา ย หากคิดก่อนทำ ภายหลังจะได้ดี

เกิดวันพุธ ต กสมบัติ ต่อไปมีทุนทรัพย์ เป็นที่พึ่งได้

เกิดวันพฤหัส มักขา ดส ติ เพราะเพื่อนฝูง ควรหมั่นกตัญญู ทุกสิ่งจะดี ต่อไปมีทุกสิ่งแล

เกิดวันศุกร์ ต กเศรษฐี ต่อไปมั่งมีเพราะ ครอบครัวตน

เกิดวันเสาร์ เจ้ าชู้หลาย ได้เสี ยไม่ว่า มีคู่หลายคน ต่อไปมีคนช่วย

เกิดวันอาทิตย์ ต้องขยัน จึงได้ดี ต่อไปมีคนรักใคร่ ให้ได้ อยู่ด้วยกัน

12 คนที่เกิดปีฉลู

โดยตามนักษัตรจีน กล่าวว่า ปีฉลู มุ่งมั่น เอาอะไร เอาให้ได้ ไม่ยอมคน ต่ อสู้ จนสำเร็จ

ปีที่เสริมด วง

อยู่ด้วยกันดี จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบค้า หาผลประโยชน์ จะเสริมด วง คือปี 1 ปีชวด (หนู) เสริมการเงิน 2 ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน 3 ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข

ปีที่ห้า ม หรือชงกัน

คือ ปีมะแม หรือปีแพะ จะทำให้ล้มเหล วเข้ากันไม่ได้ ควรแก้ด้วยการหา ลูกแก้วมังกร มาไว้หัวนอน ทางทิศตะวันออก จะทำให้ความรักสว่างขึ้น และทำบุญลูกตาล ดอกมะลิ ไหว้พระขอพรเทพ ให้คู่รักดีขึ้น และแก้เคล็ ด ไปถวายแสงสว่าง ขอด้านชีวิตคู่ ให้สดใสขึ้น ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

ปีฉลูตามวันเกิด

เกิดวันจันทร์ ต กชะตา กำเนิดเป็น เจ็งหลี่กั่ก อดีตชาติ มีบุญเก่าตามมา ควรหมั่น กตัญญู ต่อไปได้ดี มีอำนาจ มีราชทรัพย์ มิต กต่ำ มีคนอุ้มชูจนตา ย

เกิดวันอังคาร ต กเหนื่อยยาก อาภัพ หมั่น ทำกุศล จะช่วย ให้เป็นใหญ่

เกิดวันพุธ ต กเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง วัวหากิน ต้องดิ้นรน ขยันหาเลี้ยง ภายหลังได้ดี ลำบาก ตอนต้น ภายหลังได้ดี

เกิดวันพฤหัส ต กเป็นที่ พึ่งของผู้อื่น ต กปัญญา เฉลียวฉลาด หาความรู้ สามารถสร้างตัวได้ เป็นปึกแผ่น และ เป็นใหญ่ในภายหน้า เป็นคนมีความรู้ต่อไปร่ำรวย

เกิดวันศุกร์ ต กอาภัพรัก งานดี ทุกอย่างดี ยกเว้น ความรักมักเป็นม่าย หรือผั วมีเมี ย แล้วมารัก ทำให้เป็นทุกข์ ต้องหมั่น กตัญญูพ่อแม่ แก้เคล็ ดได้

เกิดวันเสาร์ ต กดิ้นรนต่อสู้ ระหก 2 ครั้ง ภายหลังได้ดี ต้องเหนื่อย ต้องยาก ต้องหมั่นสวดมนต์ ทุกอย่างดีขึ้น ด้วยกุศลนำพา

เกิดวันอาทิตย์ ต กหาเช้ากินค่ำ ต้องเหนื่อยยาก หากินลำบาก เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ควรหามาบูชา เสริมด วงชีวิต จะดีขึ้น

ข้อคิดปีฉลู ต้องหมั่น ทำเพียร ละเว้นกิเล ส หมั่นใช้ปัญญาหาความรู้ และ สู้ความจริง ทุกสิ่งจะมา