Home โพสต์สาระความรู้ แ นะ นำเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าอยากป่วยเป็น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ก็อย่ากิน 9 สิ่ งนี้ เ ด็ ด ข า ด

แ นะ นำเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าอยากป่วยเป็น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ก็อย่ากิน 9 สิ่ งนี้ เ ด็ ด ข า ด

แ นะ นำเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าอยากป่วยเป็น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ก็อย่ากิน 9 สิ่ งนี้ เ ด็ ด ข า ด

โรงพย าบาลเฉิงตูประเทศจี น ได้ออกมาเผยว่าจากประวัติการรักษาที่ผ่านมา พ บผู้ป่วยโร ค มะ เร็งที่มีอายุได้เพียงแค่ 5-6ขวบ

แม่ของ เ ด็ กกล่าวว่า ครอบครัวไม่มีประวัติ เป็นโร ค มะ เร็งเลยสักคน แพทย์ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ทำให้ เ ด็ ก ป่วยเป็นโร คมะ เร็ง น่าจะมาจากการกินของเหล่านี้ไปดูกันเลย

แฮม ไส้กรอก

จะมีส่วนประกอบของ ส า ร ปรุง แต่งต่างๆเช่น โซเดียมไนไตรด์โปแตสเซียมไนไตรท์ และอื่นๆ ไนไทรต์สามารถทำปฎิกิริย า กับ เ อ มีนในอาหารกลายเป็นส า รก่อมะ เร็งที่ ร้ า ย แ ร งคือไนโตรซามีน ซึ่งทำให้เกิด มะ เร็ง ตั บ ก ระ เ พ าะอาหารและหลอดอาหาร

มันฝรั่งทอดแผ่น

จะมีส่วนประกอบของ ส า รปรุงแต่งต่างๆเช่น โมโนโซเดียมกลูตาเมต หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ ผงชูรส ไดโซเดียม 5-กัวไนเลต และอื่นๆ ซึ่งส า ร เหล่านี้เป็น ส า ร ต้องห้ามในอาหารสำหรับ ท า ร ก และ เ ด็ กเล็ก

ขนมเยลลี่และวุ้นสำเร็จรูป

จะมีส่วนประกอบของส า ร ปรุงแต่งต่างๆ เช่น โพแทสเซียม ซอร์เบต,กรดซิตริก ถ้าเคยปวดท้อง ท้องไ ส้ปั่นป่วนเพราะอาหารการกิน อาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ อาทิ อาการไวต่อกลูเต็น ซึ่งเป็นโปรตีนในธัญพืชอย่าง ข้าวสาลี ดื่ ม น ม แล้วท้อง เ สี ย เนื่องจากร่ า ง กาย ข า ดเอนไซม์ย่อยน้ำตาลแลคโทส หรือบางที ก ระ เพาะอาหารของคุณอาจไวต่อคาร์ราจีแนน

ผลไม้อบแห้ง

จะมีส่วนประกอบของส า ร ปรุงแต่งต่างๆ เช่น กรดซิตริก,โพแทสเซียม ซอร์เบต,โซเดียมเบนโซเอต

“โซเดียมเบนโซเอต” เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแ บ ค ที เรี ย และ เ ชื้ อร า บางชนิด หากใช้ในปริมาณที่สูงจะทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร พิ ษ กึ่งเฉียบพลันคือ จะทำให้น้ำหนักลด ท้องเ สี ย ระคายเคืองต่อ เ นื้ อ เยื่อต่างๆ เ ลื อ ดออกในร่าง กาย ตั บไ ตใหญ่ขึ้น

หมากฝรั่ง

จะมีส่วนประกอบของ ส า รปรุงแต่งต่างๆ เช่น ส า รให้ความหวาน , ซอร์บิทอ , กรดซิตริก การกินอาหารที่มี ซอร์บิทอลมากๆ ทำให้เกิดอาการท้องเ สี ย และท้องอืดได้

คุกกี้

จะมีส่วนประกอบของ ส า รปรุงแต่ง ได้แก่ โซเดียมเมแทไบซัลไฟต์ , กรดซิตริก , ซอร์บิทอล โซเดียมเมแทไบซัลไฟต์ ถ้าใช้ในปริมาณที่เกินกำหนด จะมีส า ร กำมะถั น ต กค้างในอาหารในปริมาณสูง และเป็นอั น ตรายต่อผู้บริโ ภ ค

ไอศกรีม

จะมีส่วนประกอบของ ส า รปรุงแต่ง ได้แก่ ส า รแต่งรส กลิ่น สี ,ไดอิธิลกลูคอล และอื่นๆ ซึ่ง ส า ร ปรุงแต่งในไอศกรีมนี้เป็น อั น ตรายต่อร่า ง กาย ซึ่งบางประเทศออกกฎห้าม ใช้สีมาผสมปรุงแต่งลง ในอาหาร

ช า น ม

จะมีส่วนประกอบของส า ร ปรุงแต่งต่างๆ เช่น โพแทสเซียม ซอร์เบต,โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟส ในใบชามีส า รออกซาเลทจำนวนมาก ดังนั้นหากเราดื่ มช า น มทุกวัน โอกาสที่ส า ร ออกซาเลทจะสะสมจนก่ออาการ อุ ด ตั นในไ ต หรือทำให้เกิดโร คนิ่ วในไ ต ก็อาจเกิดขึ้นได้

บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1ชามมีส า ร ปรุงแต่งกว่า 25 ชนิดเช่น โมโนโซเดียม กลูตาเมตหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ ผงชูรส , กรดซิตริก ,TBHQ เป็นส า ร กั น บู ด หรือวัตถุกันหืน ที่ได้จากปิโตเลียม และอื่นๆ ดังนั้นเ ด็ ก ที่ท า นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ อาจจะก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมใน เ ลื อ ด ต่ำได้

เป็นยังไงกันบ้างกัยอาหาร ขนม และเครื่องดื่ มทุกชนิดต่าง มีทั้งคุณและโ ท ษ ด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อสุ ขภาพที่ดีแล้ว ความเดินทางสายกลาง กินอย่างพอเหมาะพอประมาณดีว่านะ ส่วน เ ด็ กและก็พยายามอย่างให้กินอาหารเหล่านี้มากจนเกินไป ควรฝึกให้พวกเขาเลือกกินผัก และผลไม้จะดีกว่านะคะ

ขอบคุณที่มา : s h a r e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *