Home โพสต์สาระความรู้ อย่าพึ่งถอนทิ้งสรรพคุณเริ่ด เป็นຍาระบาຍได้อย่างดี ผัดน้ำม้นหอยหรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้

อย่าพึ่งถอนทิ้งสรรพคุณเริ่ด เป็นຍาระบาຍได้อย่างดี ผัดน้ำม้นหอยหรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้

อย่าพึ่งถอนทิ้งสรรพคุณเริ่ดเป็นຍาระบายได้อย่างดี ผัดน้ำม้นหอย หรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้

ผักโขมผักขม ผักสมุนไพรที่ใครหลายๆคนมองว่าเป็นเพียงแค่ วั ชพืชริมทางเนื่องจากขึ้นอยู่ทั่วไป ตามแหล่งธรรมชาติเช่น ป่าละเมาะริมทาง ซึ่งชาวบ้านนิยมเก็บมาบริโภค ในช่วงหน้าฝน โดยสายพันธุ์ที่นิยมนำมารับประท า น เป็นอาหารได้แก่ ผักโขม ผักโขมสวน ผักโขมหัด ผักโขมหนาม

ป ระโยชน์ของ ผักโขม

สำหรับชาวกรีก สมัยโบร า ณผักโขมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสัญลักษณ์ของ ความเป็นอมตะ และมีการใช้ภาพของใบผักโขม ในการประดับที่อยู่ของห ลุ ม ศ พ ต่างๆ

ประโยชน์ผักโขม ใบอ่อนยอดอ่อต้นอ่อน นำมาลวกหรือต้มให้สุก รับประท า น เป็นผักจิ้มกินกับน้ำพริกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกปลาร้า กะปิ ปลาต่อม หรือจะนำมานึ่งพร้อมกับปลา นำไปทำแกงเลียง ทำเป็นผัดผัก ผักโขมอบชีส พายผักโขมอบชีส ผักโขมราดซอสงาขาว ปอเปี๊ยะไ ส้ ผักโขมชีส ซุปครีมผักโขม ซุปผักโขม

สรร พคุณของผักโขม

– ช่วยบำรุงและรักษาสุ ขภาพ สายต า ป้องกันความเ สื่ อ มของด วงต า

– ช่วยบำรุงก ระ ดู กและฟั นให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงของการเกิดโร คก ระดู กพรุน

– ช่วยชะลอความเสื่อมข องสมอ ง ชะลอปัญหาความจำเสื่อม

– ช่วยบำรุงโล หิตในร่าง กาย

– ช่วยลดความเสี่ยงของ การเกิดโร คหั ว ใ จ

– ช่วยรักษาจังหวะ การเต้นของหั ว ใ จให้คงที่

– ช่วยให้เจริญอาหาร แก้อาการเบื่อ อ าหาร

– ช่วยบำรุงกำลังทำให้มี สุ ขภาพแข็งแรง

– ผักโขมมีส า รต่อต้านอนุมู ลอิสระหลายชนิด จึงมีส่วนช่วยในการชะลอวัย และ ความเสื่อมของ เ ซลล์ต่าง ๆ ในร่าง กาย

– ช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน เพิ่มความยืดหยุ่น ให้กับผิวหนัง จึงช่วยชะลอการเกิดริ้ ว ร อ ยได้

เรียบเรียงใหม่ : โ พ สต์ ใ ห้ อ่ า น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *