Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำหาก ยังรักตัวเองอ่า นจ บ แล้วทำตามชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่

แนะนำหาก ยังรักตัวเองอ่า นจ บ แล้วทำตามชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่

ยังรักตัวเองขอแนะนำให้อ่า นจบ แล้วทำตาม….. แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนักโภชนาการบำบัดแนะนำมา

ผลกล้วยไข่ = ช่วยหยุดผมร่วง ป้องกันอัลไซเมอร์ บำรุงสมอง บำรุงตั บ ไ ต ป้องกันมะ เร็ง บำรุงก ระ ดู ก บำรุงสายตา

ผลกล้วยน้ำว้า = วันละ 2-3 ลูก เหมือนๆกล้วยหั กมุก ปิ้งไฟทั้งเปลือก ลดไ ข้ ลดเ จ็ บค อ บำรุงตับอ่อน รักษาเบาหวาน แก้ทอนซิลอั ก เ ส บ

ผลกล้วยหอม = กล้วยเล็บมือนางสัก 3ผล/สัปดาห์ เป็น ฮอร์โมนหญิงมีโปแทสเซียม ป้องกันโ ร คพากินสัน และอัลไซเมอร์ บำรุงสมองป้องกันสมาธิสั้น

น้ำมะพร้าวอ่ อ น = ปรับสมดุลย์ ฮอร์โมน ดื่ มน้ำมะพร้าวอ่อนวันละ 1ลูก ช่วยฟอกเ ลื อ ด และบำรุงไ ต ส่วนเนื้อมะพร้าว ช่วยบำรุงตั บ

น้ำมั น มะพร้าว = ช่ ว ยลดความอ้วน โดยกินก่อนอาหารเช้า 3ช้อนก าแฟ ลดหงอก เพิ่มผม ใช้ล้างเครื่องสำอาง

 

ทุกๆเช้าจิ บน้ำร้อนบ่อยๆ = ช่วยปรับสมดุลย์ความดันเ ลื อ ด ลดเส้นเ ลื อ ด ส ม อ งตี บ เบาหวาน ต้อที่ตา

ทุกๆ จิ บน้ำร้อน = 1ถ้วยก าแฟ ก่อนอาหาร ล ดความอ้วน

การดื่ มน้ำเย็นครั้งละมาก = จะมีผลให้น้ำซึม เข้าสู่ส ม อ ง ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดภาวะ ส ม อ งบวมน้ำ

น้ำตาลทราย น้ำตาลกรวด = จะสะสมที่ตั บเป็นไ ข มั น ก่อให้เกิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ สำหรับน้ำตาลที่ฟอกขาว จะใช้ส า รคลอลีน ซึ่งมีสารก่อมะ เร็ง

แ ก นผลสับปะรด = มีสารบอบิเรน ลดมะ เร็งปากม ด ลู ก โดยให้ดู ดแต่น้ำ แล้วคายก า กทิ้ง

น้ำแตงโมสด = ไ ว อ า ก้ า ธรรมชาติ บำรุงเ ลื อ ด ละลายลิ่มเ ลื อ ด ช่วยมือเท้าชา

 

ห ยุ ดใช้น้ำมันพืช = เนื่องจากมีส่วนผสมของ ส า ร เ คมี เมื่อน้ำมันพืช เมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 60 องศา จะเปลี่ยนสภาพเป็นไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นส า รก่อมะ เร็ง ดังนั้นควรบริโภคมะพร้าว น้ำมันหมู น้ำมันไก่

ก า รสระผม = ควรสระผม ด้วยสบู่เ ด็ ก ควรสระผมช่วงเช้า ไม่ควรสระผมตอนเย็นเพราะเส้นผม จะไม่สามารถแห้งได้ทัน เวลานอนจะเกิดเ ชื้ อรากลางคืน เป็นเหตุของอาการ คั นศี รษะ และลงน้ำมันมะพร้าวที่ห นั ง หั ว

เ ก ลื อ = เกลือทะเล เกลือเม็ด ไม่ได้ทำให้ไ ต ว า ย แต่เนื่องจากในอุตสาหกรรม การผลิตเกลือที่ขาวละเอียด มีการเติมโพลิเมอร์ โดยหยดลงบนเกลือ ทำให้โครงสร้างจากเดิม โซเดียมคลอไรด์เปลี่ยนเป็น โซเดียมซัลเฟต ซึ่งมีผลต่อไต เพราะไม่สามารถขับออกได้ ซึ่งเกลือชนิดนี้จะโรยบนอาหารแล้ว ยังคงทำให้อาหารกรอบๆ แต่ถ้าเป็นเกลือที่เป็นโซเดียมคลอไรด์นั้น จะมีคุณสมบัติดู ดความชื้น ทำให้อาหารไม่คงความกรอบ

ไ มโครเ ว ฟ = ก า รใช้ไมโครเวฟ ระ วังมะ เร็ง เนื่องจากมีการกระจายคลื่น เข้าสู่เ ซ ลมีผลทำให้ ต า ยได้

ตะไคร้แ ก ง = นำมาหั่ น แล้วต้มเป็นน้ำตะไคร้ ดื่ มเพื่อช่วยลดเบาหวาน

ไข่ไก่ = ไข่ต้มไข่เค็มไข่พะโล้ โดยเฉพาะไข่แดง ห า กกินวันละ 2ฟอง จะช่วยลดน้ำตาลในเ ลื อ ด งานวิจัยของฮาวาร์ดพบว่า หากบริโภคไข่วันละ 3 ฟองอายุต่ำกว่า 45ปี, บริโภควันละ 2ฟองอายุ 45 ปี – 50ปี, และบริโภควันละ 1 ฟองอายุเกิน 50ปี ไข่ต้ม 1ฟอง มีส ร รพคุณสูงกว่านม 5กล่อง